EGINDA

117. neurria

ONGIZARTEA > KIROLA

Herriko kirol diagnostikoa egin, jarduera fisikoaren eta kirolaren plan integrala garatzeko. Azterketa sakona egin nahi dugu, bai genero-parekidetasun ikuspegitik, eta baita eremu zabalagoan ere: elkarteak, kirol eremuak, ekintzak, hezkuntza arloan, aisialdian… Horrez gain, adin tarte, kirol mota, hizkuntza ohitura… ikuspegi desberdinak txertatu diagnosian. Gizarte ekintza, euskara eta parekidetasun arloekin adostu diagnosia. Aztertu, eta horren araberako neurri zuzentzaileak hartu.

** 2022an egina. Prozesutik eratorrirako Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Plan Estrategikoa udalaren webgunean kontsulta daiteke.