HASITA

130. neurria

UDALA HERRIAREN ZERBITZURA > UDALAREN BERRANTOLAKETA

Udalaren behar berrietara egokituko den epe ertaineko giza baliabideetako estrategia bat lantzea.

** Etengabeko lanketa.