HASITA

38. neurria

HERRI-NORTASUNA > HERRI/AUZOAK > TXOKOALDE

Zubia konpondu. Finantzazioa lortzen ahalegindu.

** Dagokien erakundeekin harremanetan, haien eskumena baita.