EGINDA

40. neurria

HERRI-NORTASUNA > HERRI/AUZOAK > ZUBIETA

Diru-ekarpena: aurrekontuetan diru-partida bat gorde, Zubietako Herri Batzarrak erabaki dezan zertan inbertitu.

** Urteroko konpromisoa da.