EGINDA

59. neurria

HERRI JASANGARRIA > MUGIKORTASUNA

Puntu beltzei soluzioa ematen saiatu, dagokien erakundeekin.