EGINDA

63. neurria

HERRI JASANGARRIA > TRANTSIZIO ENERGETIKOA

Argiteriari dagokionez, hainbat esku hartze proposatu dira: (1) udalerriko argiteriaren azterketa orokorra egin eta urtez urte argiteria hobetzeko plan bat idatzi, (2) LED sistema bidez udalerriak ekonomikoki aurrezten duena kalkulatu.

** Urtero berritzen dira.