HASTEKO

11. neurria

HERRI-NORTASUNA > KULTURA

Wikipedia komunitatea sortu, herriko ondarea, balioak… bilduko lituzkeen Usurbilgo entziklopedia askea modu kolaboratiboan osatzeko.