HASTEKO

36. neurria

HERRI-NORTASUNA > HERRI/AUZOAK > TXOKOALDE

Txokoaldeko herri-elkartea berritu.

** 2022ko urrian hasieraz onartutako HAPO Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean, besteak beste, horren inguruko irizpideak jaso dituzte. Helburu nagusia Txokoaldeko plaza egituratzen duen eraikina berreraikitzea da, batetik, etxebizitza berriak sortzeko, eta, bestetik, beheko oinean dagoen eta auzotarren bilgune del elkartea berritzeko.