EGINDA

44. neurria

HERRI JASANGARRIA > HIRIGINTZA

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra hasieraz onartu: HAPO-n datozen 10-15 urterako dugun ikuskera jasotzen da. Hori dela eta, hainbat azterketa eta prozesu bultzatzea dagokigu: hirigintza jasangarria bultzatzea, espazioen berrerabilera hobestea, genero-ikuspegiaren lanketa eta euskara bermatzea antolamendu berrian. HAPO herritarrekin lantzeko partaidetza prozesu bat edo lan-saio batzuk antolatuko ditugu.

Udalak hirigintzak euskararengan duen eragina aztertu eta genero ikuspegia aintzat hartzeko lanketa egin du.

Auzoz auzoko parte-hartze prozesuen barruan, Zubietakoa eta Kalezarkoa egin zituzten 2020ko udazkenean. 2021ean ari dira egiten Santueneakoa.