HASITA

44. neurria

HERRI JASANGARRIA > HIRIGINTZA

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra hasieraz onartu: HAPO-n datozen 10-15 urterako dugun ikuskera jasotzen da. Hori dela eta, hainbat azterketa eta prozesu bultzatzea dagokigu: hirigintza jasangarria bultzatzea, espazioen berrerabilera hobestea, genero-ikuspegiaren lanketa eta euskara bermatzea antolamendu berrian. HAPO herritarrekin lantzeko partaidetza prozesu bat edo lan-saio batzuk antolatuko ditugu.

** Covid19 dela eta, udazkenera atzeratu da parte hartze prozesua.

Scroll Up