EGINDA

77. neurria

HERRI JASANGARRIA > URAREN KUDEAKETA

Ur kontsumoa murrizteko neurriak hartu eta sentsibilizazio-kanpainak egin.