EGINDA

78. neurria

HERRI JASANGARRIA > URAREN KUDEAKETA

Txokoaldeko ur zikinen azterketa.

Txokoalden, izatez, ur zikinak eta euri urak bereizita jasotzen dira, 1997ko uholdeen ondorioz egin ziren obretan bereizi egin baitzituzten. Ordea, dena ibaira botatzen da gaur-gaurkoz: Euskal Ur Agentziak eta Añarbek Osinaldetik Aginagaraino egingo duen obrari esker, ez dira gehiago isuriko ibaira. Obra horiek 2021eko abenduan hastea aurreikusi dute.